Wat cursisten zeggen:

Saskia Bruin, gitaarleerling

"Ik ervoer vroeger veel druk om te presteren (mijzelf opgelegde druk). Bij jou voel ik dat bijna niet. En dat beetje druk wat ik wel voel, neem jij dan nog eens grotendeels weg door je ontspannen en accepterende houding."

Ferah, moeder van Mert

"Ik vind je super, een leuke toffe juf. Je weet kinderen te enthousiasmeren ook als ze geen zin hebben. Je sterke kant is dat je rust uitstraalt en je gaat uit van de positie van het kind waardoor ze met plezier bij je komen. Sociaal emotioneel lever je ook een bijdrage bij het ontwikkeling van het kind. Dus niet allen leer je muziek maken en spelen, maar veel meer geef je aan je kinderen die bij jou op les komen. Dit is wat ik ervaren heb op de bank zitten als ik bij jou kom. Ik kom ook tot rust en mezelf. Dank daarvoor."

Angélique, moeder van Bradley

"Je bent heel goed in het contact met de leerlingen, hebt veel geduld en je geeft de leerlingen veel positieve feedback."

Arthur (65 jaar)

"Snel inleven in datgene waarmee ik als leerling bezig ben, en op het juiste moment precies die aanwijzing(en) geven, waardoor barrieres worden weggenomen, en ik als leerling voel dat hierdoor een belangrijke verbetering in mijn spel of in te studeren muziekstuk tot stand komt."

Hanneke (42 jaar)

"Hai Dieke, ik vind dat je bij jou jezelf kan zijn, niets hoeft gelijk perfect, je bent ook een soort therapeut, m.n. ook met het ontspannen van heel je lijf, heel belangrijk rijk om goed te kunnen spelen."

Marijke (37 jaar)

"Ik vind dat je heel goed/creatief bent in het bieden van alternatieven. Als je ziet dat een oefening niet aanslaat, bied je een volgende aan, en nog een andere enz. enz. tot het kwartje valt. Je hebt een jaoersmakend arsenaal aan didactische 'trucs' en een eindeloze hoeveelheid oefeningen in je hoofd. Ik vind het altijd leuk en spannend als je even stilvalt en zoekt en graaft en dan ineens met iets komt waardoor ik wél begrijp of kan wat je bedoelt."