Stembevrijding

Het woord ‘Stembevrijding’ geeft aan dat er kennelijk iets in een mens zit dat bevrijd wil worden door je stem. Of dat je eigen stem bevrijd wil worden. 

Hoe gaat dat is z’n werk?

Bij stembevrijding ga je gewoon zingen, zonder je te bekommeren of het mooi is of lelijk, zuiver of vals. Zoals het nu is, is het. Met jou, met je stem, hoe je klinkt. Je maakte contact met wat er in je leeft. Je stem, of iets in jou verlangt ernaar gehoord te worden in alle grootsheid of kleinheid.

Door het geven van stem aan wat er in je leeft, wordt het ruimer waar het eerst krap was. Je stembevrijder luistert ernaar met betrokkenheid en een hart vol compassie. Gehoord worden is helend. Reflectie (letterlijk: spiegeling, zoals op de foto hierboven) laat je bewust worden van iets in jou waar het op dit moment tijd voor is.

Ruimte geven aan alles wat er in je is: blijdschap, verdriet, angst, onzekerheid, laat je levendigheid, speelsheid en creativiteit bloeien.

Of zoals ik het meer poëtisch verwoordde:

Ieder mens wil bloeien
Jij ook.
Ondanks alle bagage die je meesleept
de verantwoordelijkheden
het keurslijf waar je in zit.

Je levensstroom kan weer in beweging komen
en je stem wil je helpen.
klopt als het ware bij je aan
en wil naar buiten
als een schreeuw, een lied, een klaagzang

om te bewegen, te resoneren
met wie jij bent
met het leven waarin je zit.
binnen en buiten

Geef jezelf de directe ervaring van je stem
hoe die ook klinkt
klein, groot, blij, verdrietig
en laat je verrassen
in de ontmoeting
met jezelf

Want je wil niet grijs
en afgesloten leven
je wil zijn
wie je bent

resonerend
van binnen
van buiten

met je voeten op de grond en je hoofd in de wolken